Modlitwa w intencji beatyfikacji Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej

Modlitwa w intencji beatyfikacji Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej.

Jest mi niezmiernie przyjemnie poinformować, że 23 Lutego 2021r o godzinie 12:00 w Kościele p/w. NMP Matki Pięknej Miłości w Warszawie ul. Myśliborska 100 na Tarchominie, modliliśmy się w czasie Mszy św. w intencji życia, w intencji matek w stanie błogosławionym i matek z małymi dziećmi oraz o rychłą beatyfikację  Służebnicy Bożej Stanisławy Leszczyńskiej.

Mszy św. Przewodniczył JE Bp Romuald Kamiński Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej i jednocześnie Duszpasterz Służby Zdrowia z ramienia KEP.

W swojej homilii JE Biskup Romuald Kamiński ukazał nam między innymi jak wielka jest godność każdego człowieka. Każdy  człowiek jest ważny dla Boga Ojca i Jego Syna. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, a nawet Jego dziedzicami.

JE Biskup także zwrócił nam uwagę na Słowo Boże. Wszystko co czynimy, czy bierzemy udział w Eucharystii, czy w Nabożeństwie, czy też w Liturgii Słowa, jesteśmy zanurzeni w Słowie Bożym, które jest żywe, które jest zdolne przemienić nasze serca i życie.

W  Uroczystej Eucharystii uczestniczyły koleżanki pielęgniarki i położne z Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wraz z Panią Przewodniczącą Anną Dudzińską. Mszę ubogacił  pięknie śpiewający Chór WOIPiP oraz poczet sztandarowy.

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich przy sztandarze reprezentowali: Pan Michał Stanis, koleżanki pielęgniarki:  Iwona  Stanis  i Krystyna Starosta.

  

Wzruszającym momentem była procesja z Darami Ołtarza, w której uczestniczyły mamy z maleńkimi dziećmi w wózkach, mamy w stanie błogosławionym. Procesję zamykała  nasza koleżanka położna Agnieszka Ryczek.

 

 

 

  

   

Pani Krystyna Starosta Prezes KSPiPP  Oddz. Warszawskiego udzieliła krótkiego wywiadu na w/w temat w Radio Warszawa - 106,2 o godz. 15:30. „Między innymi powiedziała, że Służebnica Boża Stanisława Leszczyńska jest bardzo ważna dla wszystkich pielęgniarek, położnych i personelu medycznego.  Uważam, że  także dla całego społeczeństwa, ponieważ była Osobą pełną miłości do Boga i ludzi. Cały czas była za życiem. Mężna i odważna, bo stojąc przed hitlerowcem, który zabijał dzieci - mówiła „NIE nigdy nie wolno zabijać dzieci.”

  

Na zakończenie Mszy św. wszyscy odmówili modlitwę w intencji Służebnicy Bożej  Stanisławy Leszczyńskiej o  wyniesienie Jej na ołtarze świętych.
Z serca dziękuję JE Bp Romualdowi Kamińskiemu, Księdzu Proboszczowi Piotrowi Jędrzejewskiemu za gościnę w Pięknej Świątyni, dziękuję Księdzu Jackowi Wardęskiemu za obecność w koncelebrze. Dziękuję wszystkim ministrantom, wszystkim, którzy przyczynili się do ubogacenia Mszy św. Serdeczne Bóg zapłać za współpracę Moim Koleżankom Położnym i Koleżankom Pielęgniarkom, za modlitwę i trud ofiarowany drugiemu  człowiekowi.

                                                         Krystyna Starosta – Prezes Oddziału Warszawa KSPiPP.

 Wpr. R.S.

 

Zaproszenie na Msze święte

 Zaproszenie na Msze święte:

1. Rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej, położnej, przypada 11 marca, z tej okazji będzie odprawiona Msza święta:

 23 lutego 2021r. o godz. 12:00 Kościół NMP Matki Pięknej Miłości
      Warszawa - Tarchomin ul. Myśliborska 100

Bp Romuald Kamiński będzie przewodniczył Mszy św. o beatyfikację Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej.
 
2. Trzecia rocznica beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej przypada 28 kwietnia, z tej okazji będzie odprawiona Msza święta:

27 kwietnia 2021r. o godz. 18:00
Katedra św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika Warszawa ul. Floriańska 3
 
Bp Romuald Kamiński będzie przewodniczył Mszy świętej dziękczynnej w trzecią rocznicę beatyfikacji błogosławionej Hanny Chrzanowskiej.


3. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej, z tej okazji będzie Msza święta:

12 maja 2021r. (godzina do ustalenia)
Katedra św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika Warszawa ul. Floriańska 3

Bp Romuald Kamiński Msza św. w intencji Pielęgniarek i Położnych.
 
                                                                             Z Darem Modlitwy
 
Mariola Sienkiewicz - położna, członek KSPiPP
Anna Bujnowska    - pielęgniarka, członek KSPiPP
Krystyna Starosta  - Prezes KSPiPP Oddział Warszawa


Wpr. R.S.

 

Obchody XXIX Światowego Dnia Chorego

W niedzielę 7 lutego, Msza Święta z udziałem środowisk medycznych w bazylice św. Krzyża rozpoczęła centralne obchody XXIX Światowego Dnia Chorego. Eucharystię celebrował biskup Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

 

Podczas homilii pasterz naszej diecezji nawiązał do tegorocznego Orędzia papieża Franciszka na Dzień Chorego:

Cenimy sobie corocznie kierowane do chorych i do nas wszystkich Orędzie papieskie. Warto zapamiętać kilka bardzo praktycznych wskazań. Ojciec Święty w swoim słowie pragnie zwrócić nam uwagę na zaufanie, jako niezbędne przy opiece nad chorym.

Temat orędzia, które kieruje w tym roku brzmi: «Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście» (Mt 23, 8) Już sama myśl główna zawarta w słowie Zbawiciela jest wyjątkowo ważną katechezą. Można by rzec, ze w tym tytule zawiera się całość ukierunkowania naszego życia, w chwilach szczególnie trudnych. W centrum naszego życia, wszelkiego działania, naszych planów i nadziei ma być Jezus, który jest naszym Nauczycielem. Wokół siebie mamy naszych braci i nasze siostry. Nikt z nich nie powinien być dla nas jak obcy. Jeśli prawdą jest, że miłujemy Boga to wtedy wszyscy wokół będą prawdziwie naszymi braćmi i siostrami. Miejmy do siebie zaufanie.

Biskup Romuald Kamiński podkreślił także potrzebę niesienia chorym naszego wsparcia, również w wymiarze duchowym. Zaapelował o troskę o życie sakramentalne szczególnie wtedy, kiedy cieszymy się dobrym zdrowiem:

Kiedy mówimy o chorobie, cierpieniu, pandemii, nie są to pojęcia abstrakcyjne. To konkretny człowiek, któremu trzeba służyć, być z nim solidarnym, przez bliskość cielesna i duchową nieść wsparcie, pocieszenie, ulgę, nadzieję.

W tym miejscu konieczne jest przypomnienie, jak ważna jest posługa sakramentalna. Bardzo wielu chorych doświadczyło w czasie pandemii sporego ograniczenia w dostępie do sakramentów pokuty i Eucharystii. Niemożliwość dowolnego przemieszczania się kapelanów po oddziałach szpitalnych sprawia, że wiele osób chorych bardzo przeżyło trudny czas bez tego wyjątkowego wsparcia. To przypomniało nam o potrzebie większej troski o życie sakramentalne, kiedy jesteśmy zdrowi i mamy możliwości. Nie lekceważmy i nie pozostawiajmy tak ważnych spraw na nieokreślony czas.

Przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia podziękował osobom zaangażowanym na rzecz pogłębienia wiedzy i świadomości dotyczącej duchowej opieki nad chorym.

Dziękuję Polskiemu Towarzystwu Opieki Duchowej w Medycynie. Wasze działania zmierzają do lepszego zrozumienia potrzeb duchowych chorego – szczególnie pacjenta w szpitalu. Cenne są wysiłki, aby dobrze przygotować wszystkich, którzy znajdą się przy łóżku chorego. Takiego – rzekłbym – profesjonalnego przygotowania wymagają zarówno kapelani, cała służba zdrowia i wolontariusze. Coraz bardziej stajemy się świadomi, że w chwili choroby, szczególnie wtedy gdy zagraża ona życiu, ciężar naszych rozważanych spraw i podejmowanych decyzji przesuwa się ku wartościom duchowym. W takiej sytuacji ważna jest owa dzisiejsza refleksja Apostoła Narodów – św. Pawła – I Listu do Koryntian: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (por. 1 Kor 9, 16-19. 22-23). Dopowiem – w takiej sytuacji!

Fotorelacja znajduje się  tutaj.


Wpr. R.S.

  

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXIX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2021 R.

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA XXIX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2021 R.

Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście (Mt 23, 8).
Relacja zaufania u podstaw opieki nad chorymi.

Drodzy Bracia i Siostry!

Obchody XXIX Światowego Dnia Chorego, które odbędą się 11 lutego 2021 r., we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, to odpowiedni moment, by zwrócić szczególną uwagę na chorych i na tych, którzy się nimi opiekują, zarówno w miejscach przeznaczonych na ich pielęgnację, jak i na łonie rodziny czy wspólnot. Nasze myśli kierujemy w szczególności do tych, którzy na całym świecie cierpią z powodu skutków pandemii koronawirusa. Wszystkim, zwłaszcza najuboższym i usuniętym na margines wyrażam moją duchową bliskość, zapewniając o trosce i miłości Kościoła.

1. Temat tego dnia czerpie inspirację z fragmentu Ewangelii, w którym Jezus krytykuje obłudę tych, którzy mówią, ale nie czynią (por. Mt 23, 1-12). Kiedy wiara sprowadza się do pustej retoryki, nie angażując się w historię i potrzeby drugiego, wówczas brakuje spójności między wyznawaną wiarą a prawdziwym życiem. Jest to poważne zagrożenie. Dlatego Jezus używa mocnych wyrażeń, aby ostrzec przed niebezpieczeństwem popadnięcia w bałwochwalstwo samego siebie i stwierdza: „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście” (w. 8).

Krytyka, którą Jezus kieruje do tych, którzy „mówią, a nie czynią” (w. 3) jest zbawienna zawsze i dla wszystkich, ponieważ nikt nie jest odporny na zło obłudy, zło bardzo poważne, które uniemożliwia nam rozwój jako dzieci jedynego Ojca, powołane do życia powszechnym braterstwem.

Wobec sytuacji potrzeby brata i siostry, Jezus przedstawia wzór zachowania całkowicie przeciwny obłudzie. Proponuje, by zatrzymać się, wysłuchać, nawiązać bezpośrednią i osobistą relację z drugim człowiekiem, poczuć dla niego czy dla niej empatię i wzruszenie, zaangażować się w jego cierpienie do tego stopnia, by zatroszczyć się o niego w posłudze (por. Łk 10, 30-35).

2. Doświadczenie choroby sprawia, że odczuwamy naszą bezradność, a jednocześnie wrodzoną potrzebę drugiego człowieka. Jeszcze wyraźniejszym staje się fakt, iż jesteśmy stworzeniem i w sposób oczywisty odczuwamy naszą zależność od Boga. Gdy jesteśmy chorzy, niepewność, strach a niekiedy przerażenie przenikają bowiem nasze umysły i serca. Znajdujemy się w sytuacji bezsilności, ponieważ nasze zdrowie nie zależy od naszych zdolności ani od naszego „zatroskania” (por. Mt 6, 27).

Choroba narzuca pytanie o sens, które w wierze skierowane jest do Boga: pytanie, które szuka nowego znaczenia i nowego kierunku dla egzystencji, a które niekiedy nie od razu może znaleźć odpowiedź. W tych żmudnych poszukiwaniach nie zawsze są w stanie nam pomóc przyjaciele i krewni.

Symboliczna pod tym względem jest biblijna postać Hioba. Jego żona i przyjaciele nie potrafią towarzyszyć mu w nieszczęściu, wręcz przeciwnie, oskarżają go, potęgując jego samotność i zagubienie. Hiob wpada w stan opuszczenia i niezrozumienia. Ale właśnie poprzez tę skrajną kruchość, odrzucając wszelką obłudę i obierając drogę szczerości wobec Boga i wobec innych, sprawia, że jego uporczywe wołanie dociera do Boga, który w końcu odpowiada, otwierając przed nim nową perspektywę. Potwierdza, że jego cierpienie nie jest naganą ani karą, nie jest też stanem oddalenia od Boga ani oznaką Jego obojętności. Zatem z poranionego i uzdrowionego serca Hioba wypływa ta tętniąca życiem i wzruszająca wypowiedź, skierowana do Pana: „Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem” (42, 5).

3. Choroba ma zawsze oblicze, i to nie tylko jedno: ma oblicze każdego chorego i każdej chorej, także tych osób, które czują się lekceważone, wykluczone, ofiar niesprawiedliwości społecznej, która odmawia im praw podstawowych (por. Fratelli tutti, 22). Obecna pandemia ujawniła wiele nieprawidłowości w systemach opieki zdrowotnej oraz braki w zakresie pomocy udzielanej chorym. Osoby starsze, najsłabsze i najbardziej bezbronne nie zawsze mają zapewniony dostęp do opieki i nie zawsze odbywa się to w sposób sprawiedliwy. Zależy to od decyzji politycznych, sposobu zarządzania zasobami i zaangażowania osób zajmujących odpowiedzialne stanowiska. Inwestowanie środków w leczenie i opiekę nad chorymi jest priorytetem związanym z zasadą, że zdrowie jest podstawowym dobrem wspólnym. Jednocześnie pandemia uwydatniła poświęcenie i wielkoduszność pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, pracowników i pracownic, księży, zakonników i zakonnic, którzy dzięki profesjonalizmowi, ofiarności, poczuciu odpowiedzialności i miłości bliźniego pomagali, pielęgnowali, pocieszali i służyli wielu osobom chorym i ich rodzinom. To milcząca rzesza mężczyzn i kobiet, którzy postanowili spojrzeć na te oblicza, troszcząc się o rany pacjentów, których  odczuwali jako bliskich z racji wspólnej przynależności do rodziny ludzkiej.

Bliskość jest tak naprawdę cennym balsamem, który daje wsparcie i pocieszenie tym, którzy cierpią w chorobie. Jako chrześcijanie, przeżywamy bliskość jako wyraz miłości Jezusa Chrystusa, Dobrego Samarytanina, który ze współczuciem stał się bliskim każdego człowieka zranionego przez grzech. Zjednoczeni z Nim przez działanie Ducha Świętego jesteśmy powołani, by być miłosierni jak Ojciec i miłować zwłaszcza naszych braci chorych, słabych i cierpiących (por. 13, 34-35). Przeżywamy tę bliskość nie tyko osobiście, ale także w formie wspólnotowej. Braterska miłość w Chrystusie rodzi bowiem wspólnotę, która potrafi leczyć, która nikogo nie opuszcza, która włącza i przyjmuje przede wszystkim najsłabszych.

W związku z tym chciałbym przypomnieć o znaczeniu solidarności braterskiej, która wyraża się konkretnie w służbie i może przybierać różne formy, które wszystkie są ukierunkowane na wspieranie naszego bliźniego. „Służenie oznacza troszczenie się o osoby słabe w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, w naszym narodzie” (Homilia na placu Rewolucji w Hawanie, 20 września 2015 r.: L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 10 (376)/2015, s. 23). W tym zaangażowaniu każdy jest w stanie „zostawić na boku swoje dążenia, oczekiwania, swoje pragnienia bycia wszechmocnym w obliczu konkretnego spojrzenia najsłabszych. […] Służba zawsze patrzy w twarz brata, dotyka jego ciała, czuje jego bliskość, a nawet w pewnych przypadkach «znosi» ją i zabiega o rozwój brata. Dlatego służba nigdy nie jest ideologiczna, ponieważ nie służy się ideom, ale służy się osobom” (por. tamże).

4. Dla dobrej terapii decydujące znaczenie ma aspekt relacyjny, dzięki któremu można mieć podejście całościowe do chorego. Docenianie tego aspektu pomaga również lekarzom, pielęgniarkom, specjalistom i wolontariuszom, aby otoczyć opieką osoby cierpiące, aby im towarzyszyć w procesie uzdrowienia, dzięki relacji międzyosobowej, opartej na zaufaniu (por. Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia [2016], 4). Chodzi zatem o ustanowienie paktu między osobami potrzebującymi opieki a tymi, którzy się nimi opiekują; paktu opartego na wzajemnym zaufaniu i szacunku, szczerości i dyspozycyjności, aby przezwyciężyć wszelkie bariery obronne, umieścić w centrum godność chorego, chronić profesjonalizm pracowników służby zdrowia i utrzymywać dobre relacje z rodzinami pacjentów.

To właśnie ta relacja z osobą chorą znajduje niewyczerpane źródło motywacji i mocy w miłości Chrystusa, jak pokazuje tysiącletnie świadectwo mężczyzn i kobiet, którzy stali się świętymi służąc chorym. Z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa wypływa bowiem ta miłość, która potrafi nadać pełen sens zarówno sytuacji pacjenta, jak i tego, kto się o niego troszczy. Zaświadcza o tym wielokrotnie Ewangelia, ukazując, że uzdrowienia dokonane przez Jezusa nigdy nie są gestami magicznymi, lecz zawsze są owocem spotkania, relacji międzyosobowej, w której dar Boży, ofiarowany przez Jezusa, odpowiada na wiarę osoby, która go przyjmuje, co podsumowują słowa, które Jezus często powtarza: „twoja wiara cię ocaliła”.

5. Drodzy bracia i siostry, przykazanie miłości, które Jezus pozostawił swoim uczniom, znajduje konkretną realizację także w relacji z chorymi. Społeczeństwo jest bardziej ludzkie, jeśli potrafi bardziej zatroszczyć się o swoich słabych i cierpiących członków, a zdoła czynić to skutecznie będąc ożywione miłością braterską. Dążmy do tego celu i sprawmy, aby nikt nie został pozostawiony sam sobie, aby nikt nie czuł się wykluczony lub opuszczony.

Powierzam wszystkich chorych, pracowników służby zdrowia i tych, którzy troszczą się o cierpiących, Maryi, Matce Miłosierdzia i Uzdrowieniu Chorych. Niech z Groty w Lourdes i z Jej niezliczonych sanktuariów na całym świecie wspiera naszą wiarę i naszą nadzieję, i pomaga nam troszczyć się o siebie nawzajem z bratnią miłością. Wszystkim i każdemu z was z serca udzielam mojego błogosławieństwa.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, dnia 20 grudnia 2020 r., w IV Niedzielę Adwentu.

Franciscus

 

Wpr. R.S.

 

ZARZĄD GŁÓWNY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH
UL. RADNA 14 , 00-341 WARSZAWA
NIP 525-15-75-143  REGON 011-206-701

Copyright (c) Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com