Maria Magdalena Epstein OP (1875-1947), cz.2

Ks. prof. Stefan Ryłko  

Mimo, że władze uczelniane starały się ją odwieść od tego zamiaru, tłumacząc się dobrem szkoły. Szkoła miała odpowiednio przygotowany personel, program nauczania i właściwy charakter, Maria po 5 latach kierowania tą instytucją, mogła się z nią pożegnać. Wyraźnie powiedziała, że pragnie wstąpić do Zakonu Sióstr Dominikanek. Na swoją następczynię w szkole wyznaczyła Annę Rydlówną. Religijność Marii była głęboka, praktyczna i całkowita. Imponowała pokorą. Osoba z wysokich sfer inteligencji, związana węzłami powinowactwa z dostojnikami Kościoła krakowskiego, postanowiła bez reszty służyć Bogu w życiu zakonnym. Nie było u niej egoizmu, szukania siebie, ale głęboka religijność i płynąca z niej troska o drugiego człowieka, w duchu ewangelicznych wskazań Chrystusowych. Maria Epstein była niewiastą bardzo rozważną i obierając tę drogę życia zakonnego, najpierw na kilka tygodni pozostała w klasztorze na okres próbny, by przekonać się czy potrafi zachowywać przepisy zakonne a także, czy grono Sióstr zaakceptuje ją w klasztorze, który był i jest klauzurowy.

Czytaj więcej: Maria Magdalena Epstein OP (1875-1947), cz.2

NIM PRZYSZŁA NIEPODLEGŁOŚĆ (90 rocznica odzyskania niepodległości)

Helena Matoga         

Krakowskie pielęgniarki w działaniach podczas I wojny światowej.
Wybuch I wojny światowej sparaliżował życie w Galicji. Wszelkie podejmowane działania podporządkowane były rygorom wojennym. Kraków ogłoszono twierdzą, mieszkańców proszono o wyjazd poza granice. Zamożniejsze rodziny wyjeżdżały z dala od linii frontu najczęściej w głąb Austrii. Ludność z rejonów walk ewakuowano do obozów przejściowych, głównie na teren Czech. Utworzono szpitale wojenne z ustaloną wcześniej obsadą. Stanowiska pielęgniarek naczelnych szpitali fortecznych obejmowały absolwentki szkół, lwowskiej i krakowskiej, świeckie i zakonne. Działalność szkół została zawieszona. W budynku krakowskiej Szkoły Ekonomek pod kierunkiem Marii Epstein rozpoczęto organizację krótkich kursów sanitarnych przygotowujących  wolontariuszki do pielęgnacji rannych. Epstein mając u boku wykwalifikowane koleżanki :m.in. Annę Rydlównę, Marię Wiszniewską, Joannę Stryjeńską, przygotowała ok. 400 ochotniczek.

Czytaj więcej: NIM PRZYSZŁA NIEPODLEGŁOŚĆ (90 rocznica odzyskania niepodległości)

Maria Magdalena Epstein OP (1875-1947), cz.1

Ks. prof. Stefan Ryłko

 
Maria, Aniela, Wiktoria EPSTEIN, nazywana Nuną, urodziła się 2 sierpnia 1875r w Pilicy k. Olkusza w bardzo zamożnej rodzinie. Ojciec Marii, Leon, bankier pochodzenia żydowskiego, żeniąc się po raz pierwszy z Konstancją Janasz, przeszedł na katolicyzm. Po wczesnej śmierci żony ożenił się powtórnie z Marią Skarżyńską z dobrej szlacheckiej, głęboko religijnej rodziny. Wkrótce po ślubie rodzice Marii wyjechali z Pilicy i osiedli w Krakowie. Zamieszkali na rogu ul. Sławkowskiej i Pijarskiej. W rok po ślubie ojciec Marii, tknięty paraliżem, do końca życia był kaleką wożonym na wózku. Zmarł w Krakowie w 1903r mając 68 lat. Matka odeszła do Pana 29 stycznia 1905 r licząc 61 lat. Oboje rodzice zostali pochowani w Warszawie na cmentarzu na Powązkach w grobowcu rodzinnym.

Czytaj więcej: Maria Magdalena Epstein OP (1875-1947), cz.1

Ksiądz Jerzy Popiełuszko

Księdza Jerzego poznałam na opłatku dla pracowników służby zdrowia u Ks. Kardynała Wyszyńskiego na przełomie 1978/79 r. Pierwszą troską nowego duszpasterza, którą się z nami podzielił było to, że na comiesięcznej Mszy św. dla pielęgniarek nie było... pielęgniarek. Kiedy od naszej maleńkiej grupy pielęgniarskiej odszedł do innych uczestników uroczystości, popatrzyłyśmy po sobie i stwierdziłyśmy, że chyba trzeba będzie mu pomóc. Zaprosił nas wtedy do siebie (był wikarym w parafii Dzieciątka Jezus), aby porozmawiać o rozpoczynającej się wspólnej pracy. Nie miał gotowego planu, nie zamierzał niczego narzucać.

Czytaj więcej: Ksiądz Jerzy Popiełuszko

30 ROCZNICA PIERWSZEJ PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO POLSKI

Helena Matoga
 
W roku 1966 ówczesne władze PRL, z I Sekretarzem PZPR Władysławem Gomułką na czele, nie wyraziły zgody na przyjazd do Polski papieża Pawła VI na obchody Tysiąclecia Chrztu. Odmówiono wydania paszportu na wyjazd do Rzymu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Starano się również za wszelką cenę doprowadzić do konfliktu pomiędzy Prymasem Stefanem Wyszyńskim a kardynałem Karolem Wojtyłą. Jednak w roku 1979, aparat partyjny, z Edwardem Gierkiem na czele, znalazł się w niezręcznej dla siebie sytuacji i był zmuszony zezwolić na przyjazd Papieża-Rodaka do Ojczyzny. Opóźniono jednak zaplanowany przez Jana Pawła II przyjazd o jeden miesiąc, udaremniając Mu uczestnictwo w majowych uroczystościach ku czci św. Stanisława Biskupa na Skałce.

Czytaj więcej: 30 ROCZNICA PIERWSZEJ PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO POLSKI

ZARZĄD GŁÓWNY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH
UL. RADNA 14 , 00-341 WARSZAWA
NIP 525-15-75-143  REGON 011-206-701

Copyright (c) Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com