Alina Rumun

Alina Rumun, pielęgniarka-położna.
Urodziła się 15.07.1924r w Zawierciu w rodzinie Stanisławy i Henryka, jako druga z trojga dzieci.  Wybuch II Wojny Światowej w 1939r przerwał jej naukę w żeńskim gimnazjum w Katowicach.  W roku 1940 umiera matka, wkrótce potem Niemcy rekwirują dom i ogród a rodzina ulega rozproszeniu. 17-letnia Alina podczas próby przekroczenia granicy do Generalnego Gubernatorstwa zostaje ujęta i skazana przez Niemców na 3 m-ce robót w obozie karnym.  Po powrocie z obozu udało jej się zdobyć pracę, co uchroniło ją przed wywózką na roboty w głąb Rzeszy. Po klęsce Niemiec Alina kontynuowała przerwaną naukę. Po ukończeniu gimnazjum zostaje przyjęta do Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarsko-Położniczej za dyrekcji Anny Rydlówny, w której po latach nauki od 15.09.1945 do 14.09.1948 uzyskała dyplom pielęgniarki-położnej z wynikiem bardzo dobrym.

Czytaj więcej: Alina Rumun

Hanna Chrzanowska

Hanna Chrzanowska córka Ignacego i Wandy Szlenkier urodzona w Warszawie 7 .10.1902r. W zakresie szkoły średniej zdała egzamin maturalny w 1920r. w tym też roku jako wolontariuszka opiekowała się rannymi żołnierzami  poszkodowanymi w wojnie bolszewickiej, w jednym z krakowskich szpitali. W roku 1922 wstąpiła do Warszawskiej Szkoły Pielęgniarek, którą  ukończyła w 1924r. W roku 1925 przebywała na kilkumiesięcznym stypendium Fundacji Rockefellera we Francji . W roku 1926 po złożeniu egzaminu państwowego otrzymała prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i podjęła pracę instruktorki w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie.

Czytaj więcej: Hanna Chrzanowska

Anna Antonina Rydlówna

Anna Antonina Rydlówna - (ur. 30 października 1884 r. w Krakowie, zm. 6 marca 1969 r. w Krakowie) - polska pielęgniarka, pedagog i działaczka społeczna. Córka okulisty Lucjana Rydla i siostra poety Lucjana Rydla. Stanisław Wyspiański w Weselu przedstawił ją jako Haneczkę.
Była współzałożycielką Szkoły Zawodowych Pielęgniarek Pań Ekonomek w Krakowie (absolwentka pierwszego kursu tejże szkoły). Następnie została nauczycielką a potem dyrektorką Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie.
Ukończyła kurs dla kobiet im. Adriana Baranieckiego (1901-1902) i Szkołę Gospodarstwa Domowego w Kuźnicach, obecnie dzielnicy Zakopanego (1904). W 1909 r. rozpoczęła działalność społeczną w Stowarzyszeniu Pań Ekonomek im. św. Wincentego a Paulo.

Czytaj więcej: Anna Antonina Rydlówna

Florence Nightingale

Florence urodziła się w bogatej rodzinie. Ojciec, William E. Nightingale odziedziczył ogromną fortunę. Florence i jej siostra Parthepone urodziły się podczas długiej podróży poślubnej rodziców po Europie.
Mieszkali w Londynie, lato spędzając w wiejskiej posiadłości w Hampshire.
Wiadomość, że Florence pragnie zostać pielęgniarką, przeraziła rodzinę: pielęgniarki wówczas rekrutowały się zazwyczaj spośród prostytutek i osób z niskich warstw społecznych. W opinii rodziny żadna szanująca się dama nie mogłaby wykonywać tak haniebnego zajęcia.

Czytaj więcej: Florence Nightingale

Maria Starowieyska

Maria Starowieyska 1896 – 1951
Urodzona we Lwowie 10.12.1896r.Córka Stanisława i Amelii z Łubieńskich w domu, który był  ośrodkiem odnowy życia religijnego i słynął z dobroczynności. W zakresie szkoły średniej naukę ukończyła w szkole sióstr Urszulanek. Okres I wojny światowej Maria wraz z rodziną mieszkała w Wiedniu, cierpiąc niedostatek. W roku 1926 rozpoczęła naukę w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek  i Higienistek w Krakowie.
Dyplom pielęgniarki i prawo wykonywania zawodu uzyskała w 1929r. W tym roku podejmuje pracę instruktorki w Poradni Przeciwgruźliczej szkolnego Ośrodka Zdrowia, w którym odbywały się praktyki uczennic.Z ich grona utworzyła Koło Przyjaciół Ośrodka, którego zadaniem było wspieranie ubogich bezrobotnych.
Pod koniec lat trzydziestych podejmuje pracę z Hanną Chrzanowską jako współredaktorka i administratorka czasopisma „Pielęgniarka Polska”, działa w Polskim Stowarzyszeniu Pielęgniarek Zawodowych.

Czytaj więcej: Maria Starowieyska

ZARZĄD GŁÓWNY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH
UL. RADNA 14 , 00-341 WARSZAWA
NIP 525-15-75-143  REGON 011-206-701

Copyright (c) Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com