Renata Elżbieta Zaskórska

Święto Patronalne Służby Zdrowia jest dniem w którym wspominamy osoby, które powinny pozostać na zawsze w naszej pamięci. Dzisiaj pragniemy wspomnieć naszą śp. koleżankę - pielęgniarkę, Renatę Elżbietę Zaskórską zd. Mielniczek. Urodziła się 6 czerwca 1955 roku w Kożuchowie. W 1975 roku po ukończeniu Liceum Medycznego im. Tytusa Chałubińskiego w Zgorzelcu otrzymała dyplom pielęgniarki. We wrześniu 1975 roku rozpoczęła pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Zielonej Gorze w Oddziale Dziecięcym, a w grudniu 1976 r. zostala żoną Ryszarda Zaskórskiego.

Czytaj więcej: Renata Elżbieta Zaskórska

Zofia Borodziej

Takie przesłanie zostawiła swoim czytelnikom, zielonogórska poetka Romualda Dobrzyńska w wierszu pt. Jeśli... Nie wiem czy nasza śp. koleżanka znała ten utwór, ale na pewno przez wszystkich którzy Ją znali, tak właśnie była postrzegana...Zofia Borodziej z. d. Drejer, urodziła się 04 kwietnia 1947 roku w Motarzewie pow. Wałcz woj. koszalińskie. Pochodziła z wielodzietnej rodziny. Do Szkoły Podstawowej uczęszczała w Machlinach, a do Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie. Po uzyskaniu Świadectwa Dojrzałości, została przyjęta do Pomaturalnego Studium Medycznego Położnych w Słupsku, które ukończyła w 1968 roku i niezwłocznie podjęła pracę w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze.

Czytaj więcej: Zofia Borodziej

Maria Grzywna

Maria Grzywna - urodziła się 5 września 1952 roku we Frampolu pow. Biłgoraj. W 1974 roku ukończyła Zawodowe Studium Medyczne w Przemyślu otrzymując dyplom położnej. W maju tegoż roku rozpoczęła pracę w Oddziale Położniczym Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, gdzie pracowała 25 lat. Pochodziła z religijnej rodziny i swoim postępowaniem dokumentowała takie wychowanie. Zawsze delikatna, dyskretna, umiejąca bronić słusznych spraw. Te zalety były wysoko oceniane przez środowisko przez co cieszyła się ogromnym autorytetem i szacunkiem.

Czytaj więcej: Maria Grzywna

Irena Janina Gregor

"Dobrych ludzi nikt nikt nie zapomina" - Safona

Irena Janina Gregor urodziła się 14 października 1934 roku w Częstochowie. Ojciec zmarł przed jej przyjściem na świat. Wychowywana przez samotną matkę została wraz z nią wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec. W ostatnich miesiącach wojny odłączona od matki  trafiła do obozu w Buchenwaldzie, w którym znalazły się także jej kuzynki. Obóz został wyzwolony przez Amerykanów, którzy wszystkie dzieci otoczyli wielką troską. Stworzyli im nawet możliwość wyjazdu za granicę z czego wielu skorzystało. Irena jednak pragnęła wrócić do Polski. Szczęśliwie przyjechała do kraju w 1945 roku razem z kuzynkami i zatrzymała się w Częstochowie.

Czytaj więcej: Irena Janina Gregor

Marzena Marcinkowska

Marzena Marcinkowska - współpracowałyśmy z Nią w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze. Lata dziewięćdziesiąte w służbie zdrowia były okresem rozpoczynających  się przemian. Marzena szybko i właściwie zrozumiała, że należy włączyć się do pracy na rzecz naszego środowiska zawodowego. Zapamiętamy Ją jako osobę pogodną, dociekliwą i  bardzo oddaną temu wszystkiemu, co dotyczyło misji zawodu pielęgniarki. Urodziła się 8 maja 1966 roku w Żarach. Szkołę Podstawową ukończyła w Strzegomiu. Wiedzę z zakresu pielęgniarstwa zdobyła w Liceum Medycznym im. Tytusa Chałubińskiego w Świdnicy.

Czytaj więcej: Marzena Marcinkowska

Siostra Maria Simplicja Koszałka

Siostra Maria Simplicja Koszałka - s. Elżbietanka urodziła się w sierpniu 1906r w Tuchlinie nieopodal Kościerzyny, w licznej niezwykle religijnej rodzinie, która ukształtowała jej charakter wrażliwy na biedę ludzką i konieczność niesienia pomocy  każdemu w potrzebie. Z domu wyniosła patriotyzm i polskie tradycje narodowe. O tym mówi Jej najmłodsza siostra również Elżbietanka - s. Timotea. W rejonie Kościerzyny Polacy stanowili mniejszość i s. Simplicja uczęszczała do szkoły niemieckiej, w której posługiwanie się  językiem polskim wyniesionym z patriotycznego domu było surowo karane, co wielokrotnie ją dotknęło.

Czytaj więcej: Siostra Maria Simplicja Koszałka

Stefania Kołgan

STEFANIA KOŁGAN - pielęgniarka oddziałowa Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Świebodzinie, urodziła się w 1916 roku w Wierch - Podjomna (Syberia ZSRR), gdzie przebywała do 1922 roku, kiedy to wraz z rodzicami na krótko wróciła do Polski i zamieszkała w Wołkowysku. W 1939 r. ukończyła przeszkolenie w zakresie pomocy sanitarnej, które później wykorzystała opiekując się rannymi w oddziałach wojennych. Pracując w punkcie sanitarnym PCK w Wołkowysku zwróciła na siebie uwagę NKWD-sty, który po kilku przesłuchaniach zdecydował, że jest "wolna pod nadzorem".

Czytaj więcej: Stefania Kołgan

ZARZĄD GŁÓWNY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH
UL. RADNA 14 , 00-341 WARSZAWA
NIP 525-15-75-143  REGON 011-206-701

Copyright (c) Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com